7 maja 2013 roku uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Bojanie zostali pasowani na czytelników biblioteki szkolnej. Słowa o wartościach płynących z czytania skierowała do pierwszoklasistów dyrektor Zespołu Szkół w Bojanie mgr Danuta Hefta. Dzieci z grup przedszkolnych ze swoimi paniami Justyną Slas i Eweliną Migdalską przygotowały występ, w którym przedstawiły wiersze Juliana Tuwima.

Po części artystycznej uczniowie klas pierwszych za bibliotekarką powtarzały słowa przysięgi:

„Będziemy kochać i szanować książki.
One ułatwiają nam naukę i pracę,
Wskażą drogę do każdego celu.

Na  zakończenie  każdy uczeń został pasowany poprzez uderzenie w lewe ramię wielką księgą i słowa wypowiadane przez bibliotekarza:

„Pasuję Cię na czytelnika biblioteki szkolnej”.

Barbara Plutowska 

Tagi:

GSP

GiełdaPrzed uczniami klas III gimnazjum trudna, ale jakże ważna decyzja wyboru kierunku dalszego kształcenia. Aby wspomóc trzecioklasistów i ich rodziców w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej 26.04.2013r. przygotowaliśmy  GIEŁDĘ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH. Do udziału  w imprezie zaprosiliśmy  szkoły ponadgimnazjalne z Gdyni, Wejherowa, Żukowa i Przodkowa. Było więc w czym wybierać.

Każda ze szkół przygotowała się na spotkanie z młodzieżą bardzo sumiennie. Były prezentacje, spotkania z nauczycielami i uczniami, stanowiska   wystawiennicze  oraz prezentacje zawodów. Uczniowie otrzymali szereg informacji dotyczących oferty edukacyjnej i sposobów rekrutacji kandydatów do szkół średnich i zawodowych.

GiełdaPoprzez indywidualny kontakt z reprezentantami różnych  szkół nasi gimnazjaliści mogli pogłębić wiedzę na temat interesujących ich kierunków, co niewątpliwie pomoże im w podjęciu trudnych decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Gimnazjaliści wraz z opiekunami udali się także na Gdyńską Giełdę Szkół Ponadgimnazjalnych w Zespole Sportowych Szkół w Gdyni. Celem Giełdy było  zapoznanie uczniów klas III gimnazjów z ofertą edukacyjną szkół zawodowych, techników i liceów ogólnokształcących na rok szkolny 2013/2014. Mieliśmy okazję  zapoznać się z bogatą i bardzo atrakcyjną ofertę kształcenia gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych.

Ponadto uczniowie klas III wzięli udział w warsztatach dotyczących wyboru zawodu i kierunku kształcenia prowadzonych przez doradców zawodowych.

Wierzę, że wszystkie te działania  pomogą świadomie i zgodnie z predyspozycjami dokonać wyboru.

Pedagog gimnazjum Renata Lassin 

Tagi:

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU TELETURNIEJU WIEDZY
O FELIKSIE CIEPŁUCHU I HISTORII WSI BOJANO

Wieś Bojano ma bogatą historię. Najstarsza źródłowa wiadomość o tej miejscowości pochodzi z 1311 r. oraz w dokumencie z 1402 r., gdzie nazwa wsi widnieje jako Boyan. Wielu zasłużonych ludzi zapisało się na jej kartach. Jednym z nich był kierownik szkoły bojańskiej Feliks Ciepłuch (ur. 12.05.1905 r.-zm. 22.03.1940 r.), aby nie zaginęła o nim pamięć i o innych wspaniałych ludziach tej ziemi, szkoła organizuje od wielu lat konkursy wiedzy dotyczące historii naszej wsi. Wiedzę czerpiemy z książki pana Bolesława Borka pt.”Bojan”. Pan Bolesław Bork był dyrektorem szkoły w Bojanie w latach 1959 – 1989.

 

W zeszłym roku po raz pierwszy przeprowadziliśmy konkurs w formie teleturnieju „Jeden z dziesięciu”. Nie spodziewaliśmy się tak ogromnego zainteresowania ze strony uczniów. W tym roku postanowiliśmy po raz drugi zaprezentować konkurs w tej samej formie. Do udziału zaprosiliśmy klasy czwarte. W marcu odbyły się testy z których wyłoniliśmy dwunastu uczestników teleturnieju. W piątek 26 kwietnia 2013 r. odbył się drugi etap konkursu wiedzy pt.”Feliks Ciepłuch – Historia wsi Bojano”. Teleturniej poprowadzili gimnazjaliści Marcel Małż i Jan Kotowski. O piękną oprawę muzyczną zadbał uczeń klasy szóstej Kacper Krupa, a o szatę graficzną pytań postarali się uczniowie uczęszczający na szkolne koło historyczne. Walka pomiędzy uczestnikami teleturnieju była niezwykle zacięta. Podobnie jak w zeszłym roku przez 30 min. nie odpadł żaden z zawodników, trzeba było posłużyć się pytaniami, które dotyczyły wiedzy z tematyki bogów greckich i wiedzy ogólnej. Najlepszymi zawodnikami, którzy wykazali się niesamowitą wiedzą byli:

  • Michał Grabiński,
  • Szymon Heland,
  • Aleksandra Daniłowska

Są to uczniowie uczęszczający do klasy IVB. Zawodnicy otrzymali słodkie upominki.

Podczas teleturnieju wszyscy bawili się świetnie i to zarówno uczniowie jak i nauczyciele. Najlepiej uczymy się i zapamiętujemy poprzez zabawę i to  nam się udało, a nasza szkoła może być dumna, że wśród społeczności szkolnej mamy tak wspaniałą, zdolną młodzież.

mgr E. Gorczyńska 

Tagi:

Uczestnicy  Wielkiego  Maratonu  Czytelniczego  „Polubić Czytanie”  kolejny  raz  udali  się na spotkanie z pisarzem  do przepięknej biblioteki mieszczącej się w Gdańsku przy ulicy Mariackiej. Tym razem młodzież poznała autorkę wielu książek dla dzieci panią Joannę Olech wikipedia. Uczniowie dowiedzieli  się w jaki sposób J. Olech została pisarką i skąd się wzięli bohaterowie powieści. Autorka prezentowała napisane  i ilustrowane przez siebie książki, czytała fragmenty lubianej przez dzieci „Dynastii  Miziołków” wikipedia, za którą w 1995 roku otrzymała nagrodę literacką im. Kornela  Makuszyńskiego wikipedia. Pisarka czytała też fragmenty nowej książki, tym razem będzie to powieść kryminalna. Joanna Olech przygotowała też kilka konkursów, w których dzieci bardzo chętnie uczestniczyły. Za dobrze udzielone odpowiedzi nagrodą były cukierki. Miłą pamiątką ze spotkania były dedykacje i autografy w książkach ze specjalna miziołkową i smoczą pieczęcią.

Niezwykły urok i spontaniczność Joanny Olech, jej doskonały kontakt z dziećmi sprawiły, że było to spotkanie wyjątkowo fascynujące i zapewne twórcze dla wielu uczestników.

Bibliotekarka Szkoły Podstawowej Barbara Plutowska 

Tagi:

Z okazji Miesiąca Pamięci Narodowej na terenie Gminy Wejherowo w dniu 20.04.13 r. odbyły się uroczystości patriotyczne przy pomniku głównym w Piaśnicy wikipedia, poświęcone pamięci tysiącom pomordowanym w II wojnie światowej Polaków.

Nasza szkoła uczestniczyła z dumą w tym ważnym wydarzeniu, które przybliżyło nam  historię naszego regionu. Delegacja nauczycieli wraz z dyrekcją szkoły oraz pocztem sztandarowym reprezentowała Gminę Szemud na tym corocznym apelu poległych na polu chwały.

Barbara Hulbój 

Tagi:

Podziękowania

Tagi:

Aby ukończyć szkołę podstawową każdy szóstoklasista musi przystąpić do sprawdzianu zwanego kompetencyjnym lub ponadprzedmiotowym, ma on skontrolować nie tylko wiedzę ucznia, ale i jego umiejętności. Ma ocenić w jakim stopniu opanował on czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji i wykorzystywanie wiedzy w praktyce, w tym liczenie. Niezależnie od tego jak dany uczeń napisze, wyniki sprawdzianu nie mają wpływu na rekrutację do gimnazjum. Wyniki  są ważną informacją nie tylko dla szkoły, do której dany uczeń uczęszcza, ale również dla szkoły, w której będzie realizował obowiązek w przyszłym roku szkolnym. CKE podkreśla, że test ma po prostu pokazać, jaki jest poziom wiedzy dzieci, które kończą podstawówkę.

 

Test przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną sprawdza wiedzę uczniów z zakresu  j. polskiego, matematyki, przyrody i historii. Są to pytania otwarte i zamknięte, testowe. Uczniowie muszą też napisać dłuższą wypowiedź na podany temat. Umożliwia on również uczniom zapoznanie się z formułą egzaminu, co będzie niewątpliwie przydatne na kolejnych etapach edukacji szkolnej. Schemat sprawdzianu nie zmienia się od lat. Czas trwania testu to 60 minut. Dla uczniów z różnymi dysfunkcjami  może być przedłużony o 30 minut.  Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnego wypadku losowego nie  przystąpił do sprawdzianu  w czwartek, będzie go pisać w drugim terminie – 4 czerwca. Uczniowie, którzy w ogóle nie przystąpią do sprawdzianu w tym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i zgłosić się na egzamin za rok. Wyniki poznamy prawdopodobnie pod koniec maja, kiedy to pracę zakończy komisja sprawdzająca. Umieszczone będą na specjalnych zaświadczeniach wydawanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Uczniowie dostaną je na zakończenie roku szkolnego wraz ze świadectwami. Test sprawdzający kompetencje uczniów odbył się w całej Polsce 4 kwietnia o godzinie 9.00 i przystąpiło do niego 362 tys. uczniów z ok. 13,5 tys. W tym roku uczniowie mieli do napisania "List zachęcający koleżankę lub kolegę do przeczytania książki, którą uważają za ciekawą"  musieli też m.in. odpowiedzieć na pytanie po co człowiekowi jest potrzebny alfabet, a także na pytania dotyczące fragmentu książki Marii Nagajowej „Sztuka dobrego pisania i mówienia Warszawa 2003”. Do napisania była również krótka forma pisemna "Dlaczego warto poprawnie mówić po polsku". W części matematycznej trzeba było m.in. obliczyć ile litrów wody spadło na metr kwadratowy ogrodu, znając liczbę wody w całym ogrodzie. Miejmy nadzieję, że uczniowie z naszej szkoły nie mieli z odpowiedzią na te pytania większych problemów.

Wszystkim szóstoklasistom życzymy jak najlepszych wyników.

JK 

Tagi:


GG - Admin