Z okazji Miesiąca Pamięci Narodowej na terenie Gminy Wejherowo w dniu 20.04.13 r. odbyły się uroczystości patriotyczne przy pomniku głównym w Piaśnicy wikipedia, poświęcone pamięci tysiącom pomordowanym w II wojnie światowej Polaków.

Nasza szkoła uczestniczyła z dumą w tym ważnym wydarzeniu, które przybliżyło nam  historię naszego regionu. Delegacja nauczycieli wraz z dyrekcją szkoły oraz pocztem sztandarowym reprezentowała Gminę Szemud na tym corocznym apelu poległych na polu chwały.

Barbara Hulbój 

Tagi:

Podziękowania

Tagi:

Aby ukończyć szkołę podstawową każdy szóstoklasista musi przystąpić do sprawdzianu zwanego kompetencyjnym lub ponadprzedmiotowym, ma on skontrolować nie tylko wiedzę ucznia, ale i jego umiejętności. Ma ocenić w jakim stopniu opanował on czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji i wykorzystywanie wiedzy w praktyce, w tym liczenie. Niezależnie od tego jak dany uczeń napisze, wyniki sprawdzianu nie mają wpływu na rekrutację do gimnazjum. Wyniki  są ważną informacją nie tylko dla szkoły, do której dany uczeń uczęszcza, ale również dla szkoły, w której będzie realizował obowiązek w przyszłym roku szkolnym. CKE podkreśla, że test ma po prostu pokazać, jaki jest poziom wiedzy dzieci, które kończą podstawówkę.

 

Test przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną sprawdza wiedzę uczniów z zakresu  j. polskiego, matematyki, przyrody i historii. Są to pytania otwarte i zamknięte, testowe. Uczniowie muszą też napisać dłuższą wypowiedź na podany temat. Umożliwia on również uczniom zapoznanie się z formułą egzaminu, co będzie niewątpliwie przydatne na kolejnych etapach edukacji szkolnej. Schemat sprawdzianu nie zmienia się od lat. Czas trwania testu to 60 minut. Dla uczniów z różnymi dysfunkcjami  może być przedłużony o 30 minut.  Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnego wypadku losowego nie  przystąpił do sprawdzianu  w czwartek, będzie go pisać w drugim terminie – 4 czerwca. Uczniowie, którzy w ogóle nie przystąpią do sprawdzianu w tym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i zgłosić się na egzamin za rok. Wyniki poznamy prawdopodobnie pod koniec maja, kiedy to pracę zakończy komisja sprawdzająca. Umieszczone będą na specjalnych zaświadczeniach wydawanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Uczniowie dostaną je na zakończenie roku szkolnego wraz ze świadectwami. Test sprawdzający kompetencje uczniów odbył się w całej Polsce 4 kwietnia o godzinie 9.00 i przystąpiło do niego 362 tys. uczniów z ok. 13,5 tys. W tym roku uczniowie mieli do napisania "List zachęcający koleżankę lub kolegę do przeczytania książki, którą uważają za ciekawą"  musieli też m.in. odpowiedzieć na pytanie po co człowiekowi jest potrzebny alfabet, a także na pytania dotyczące fragmentu książki Marii Nagajowej „Sztuka dobrego pisania i mówienia Warszawa 2003”. Do napisania była również krótka forma pisemna "Dlaczego warto poprawnie mówić po polsku". W części matematycznej trzeba było m.in. obliczyć ile litrów wody spadło na metr kwadratowy ogrodu, znając liczbę wody w całym ogrodzie. Miejmy nadzieję, że uczniowie z naszej szkoły nie mieli z odpowiedzią na te pytania większych problemów.

Wszystkim szóstoklasistom życzymy jak najlepszych wyników.

JK 

Tagi:

27 marca bieżącego roku o godzinie 11.00 koło teatralne, „Tęczowa Maskarada” wystawiło przedstawienie pod tytułem „Mały Książę”. Występ obejrzeli uczniowie klas IV-VI Zespołu Szkół w Bojanie.

W atmosferę spektaklu wprowadziło publiczność trzech narratorów. Głównym bohaterem przedstawienia był Mały Książę, który wędrując po różnych planetach, wytyka ludziom ich wady. Obok Małego Księcia na scenie pojawili się: Królowa, Próżny, Pijak, Bankier, żmija oraz Lotnik.

 

Zgromadzeni na widowni nauczyciele i uczniowie świetnie się bawili. Śmiali się, gdy były wytykane ludzkie wady, co może świadczyć o dobrej grze aktorów.

Doskonale dobrana muzyka w pełni oddawała nastrój  panujący na poszczególnych planetach, odwiedzanych przez Małego Księcia. Odpowiednio skonstruowana scenografia wprowadziła audytorium w tajemniczy świat planet i gwiazd, a kostiumy aktorów oraz używane przez nich  rekwizyty, dodatkowo podkreśliły ich zagadkową aurę.

Przedstawienie było bardzo udane i spotkało się z dużym aplauzem ze strony publiczności. Najważniejsze jednak było to, że zarówno sami aktorzy, jak i publiczność, wspaniale razem się bawiła.

Magdalena Wodniczak kl. VI b 

Tagi:

We wtorek 26 marca 2013 r. w Gimnazjum im. Roberta Schumana w Bojanie odbył się Dzień Otwarty. Odwiedzili nas uczniowie klas szóstych z Bojana i Koleczkowa. Zapoznaliśmy ich z ofertą naszej szkoły i zaprosiliśmy do udziału w pikniku naukowym pod hasłem „W świecie płynów”.

Uroczyste spotkanie rozpoczęła pani dyrektor Danuta Hefta. Następnie uczennice klasy IIIa przedstawiły prezentację multimedialną o historii i zaletach naszej szkoły. Na scenie wystąpił szkolny zespół taneczny oraz chór. Nie zabrakło zwiedzania budynku gimnazjum i poczęstunku.

Nasi goście obejrzeli także prezentację multimedialną „W świecie płynów” oraz przygotowane przez gimnazjalistów pokazy fizyczne o ciśnieniu, sile wyporu i budowie materii. Każda z klas szóstych podzielona na dwa zespoły wzięła udział w konkursie wiedzy o ciśnieniu atmosferycznym i hydrostatycznym. Zwieńczeniem ich zmagań były prace plastyczne. Zwycięski zespół otrzymał słodką niespodziankę dla całej klasy.

Mamy nadzieję, że szóstoklasiści ciekawie i miło spędzili u nas czas. Zapraszamy do kontynuacji nauki w naszym gimnazjum. Do zobaczenia we wrześniu.

MK 

Tagi:

W naszej szkole w styczniu i lutym 2013 r. zrealizowano inicjatywę „Dzień Bezpiecznego Internetu”. Nauczyciele zapoznali się  z ofertą edukacyjną na stronach internetowych. Rodzice otrzymali folder na temat zagrożeń i możliwości uzyskania pomocy oraz wskazówki, gdzie szukać materiałów i filmów edukacyjnych.

Na stronie internetowej naszej szkoły ukazała się informacja o realizacji zajęć z zakresu profilaktyki przemocy w Internecie. Wskazano adresy stron internetowych oraz zaproponowano kursy z zakresu bezpieczeństwa on-line.

Aby dotrzeć do każdego ucznia nauczyciele informatyki i zajęć technicznych w styczniu i lutym przeprowadzili warsztaty  według scenariuszy i materiałów edukacyjnych programu „Dziecko w Sieci”.

 

W klasach I i II  szkoły podstawowej przeprowadzone zostały po dwie  lekcje w każdej klasie  na podstawie scenariusza „Przygody Plika i Foldera w Sieci”. W klasach III szkoły podstawowej przeprowadzono lekcje według scenariusza „Owce w Sieci”.

 W ramach kółka z informatyki dla klas I-III odbył się pokaz kreskówek „Owce w Sieci” wraz z tworzeniem własnej bajki na temat bezpieczeństwa w Sieci. Dzieci poznały także zasady tworzenia haseł.

W klasach IV, V, VI  w ramach lekcji  informatyki  zrealizowane zostały zagadnienia na podstawie  scenariuszy "3… 2… 1… Internet!" . Omówiono także zasady netykiety.

W gimnazjum nawiązano do kampanii „W którym świecie żyjesz?” realizowanej przez Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI). Na zajęciach technicznych i informatyki przeprowadzono lekcje wg scenariusza” „Dzień z życia”. Młodzież analizowała swój czas spędzony przed komputerem i sposób korzystania z telefonów i Internetu.

Na holu głównym naszej szkoły w lutym przygotowano wystawę związaną z bezpieczeństwem w Sieci. Chętni uczniowie przygotowali plakaty na temat ”Wszystko naraz”, „Każdy kontakt zostawia ślad”, „Złapani w Sieć” itp. Gazetki przedstawiały także informacje o danych osobowych oraz o sposobach tworzenia hasła.

Po rozpropagowaniu akcji wśród dzieci i rodziców szkoła opracowała także procedury  reagowania w szkole w sytuacji cyberprzemocy.  Korzystaliśmy z przewodnika dla szkół pt.: ” Jak reagować na cyberprzemoc?”.

Nasza biblioteka wzbogaciła się o zestaw materiałów edukacyjnych (DVD) na temat bezpieczeństwa dzieci pt.: „Szkoła bezpieczna w Sieci” oraz magazyny o bezpieczeństwie w Internecie a także plakaty,  które rozwieszone zostały na terenie szkoły.

Wszyscy uczniowie zapoznani zostali z zasadami bezpiecznego serfowania. Akcja „Serfuję. Respektuję.” powiodła się. Wszystkim zaangażowanym nauczycielom i uczniom i rodzicom dziękujemy za współpracę.

Gabriela Szczodrowska-  nauczyciel informatyki 

Tagi:

Dnia 21 marca bieżącego roku uczniowie oddziału przedszkolnego Zespołu Szkół w Bojanie w obecności swoich starszych kolegów i koleżanek powitali wiosnę inscenizacją pt.: „Witaj wiosno”.

Występując na szkolnej scenie w przepięknie przygotowanych strojach zaprezentowali wiersze i piosenki o tematyce wiosennej

Justyna Slas 

Tagi:


GG - Admin