18 września 2015 r. o godzinie 10.00 odbyła się próbna ewakuacja uczniów i wszystkich osób przebywających w budynku Zespołu Szkół w Bojanie. Bardzo sprawnie, bez przepychanek i zamętu nauczyciele wyprowadzili wszystkich uczniów wyznaczonymi drogami ewakuacji. Pozostali pracownicy szkoły również opuścili budynek i zebrali się na miejscu zbiórki na hali sportowej. Ewakuacja przebiegła bardzo sprawnie i trwała trzy minuty. W sumie w akcji brało udział 362 uczniów z 22 oddziałów. Nauczyciele jak i pozostały personel poprawnie, zgodnie z instrukcją przeciwpożarową wypełnili swoje obowiązki wynikające z dyrektyw tego dokumentu.

Tagi:

Wycieczka do zoo była ciekawą przygodą, jaką przeżyli uczniowie klasy IIa, IIb oraz IIc.

Wybraliśmy się tam 15 września 2015 r. z naszymi opiekunami –  wychowawczyniami, p. Beatą Wiśniewską, p. Moniką Rzepką, p. Gabrielą Szczodrowską, jak również z towarzyszącymi im mamami. Spotkaliśmy wiele wspaniałych zwierząt z różnych stron świata: LWY, HIPOPOTAMY, SŁONIE, PINGWINY, FOKI, ŻYRAFY, GEPARDA, SURYKATKI. Ciekawe wydały nam się również okazy takich zwierząt, jak: KROKODYLE, WĘŻE, PAPUGI.

Jednak główną atrakcją naszego wyjazdu były zajęcia dydaktyczne przeprowadzone na terenie zoo. Temat lekcji to „Ssaki”. Wysłuchaliśmy wielu ciekawych opowieści o życiu tychże zwierząt. Poznaliśmy ich gatunki, dowiedzieliśmy się z czego zbudowane jest ich ciało, w jaki sposób się rozmnażają, czym się różnią, itp. Mogliśmy się  o tym przekonać podziwiając je z bliska, co było dla nas miłym zaskoczeniem i niesamowitą przygodą.

Nadszedł jednak czas na powrót do domu, a nam szkoda było wracać, bo wycieczki są przecież takie przyjemne. Z niecierpliwością czekamy na następną.

B. Wiśniewska 

Tagi:

W dniu 01 września 2015 roku w Zespole Szkół w Bojanie odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016. Na hali sportowej spotkali się uczniowie, rodzice oraz nauczyciele. Wydarzenie rozpoczęło się minutą ciszy poświęconą ofiarom II wojny światowej. Następnie pani dyrektor Danuta Hefta, przywitała wszystkich zgromadzonych, a także przedstawiła wychowawców poszczególnych klas oraz nowych nauczycieli. Podczas uroczystości odczytano list od Wójta Gminy Szemud Ryszarda Kalkowskiego, który życzył wszystkim uczniom i nauczycielom wielu osiągnięć i sukcesów w nowym roku szkolnym.

mgr Edyta Miłopolska-Różycka 

Tagi:

Tagi:

Osoby zainteresowane zwrotem kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej w roku szkolnym 2015/2016, proszone są o zapoznanie się z informacjami umieszczonymi w zakładce Dojazdy Do Szkoły.

Tagi:

W roku szkolnym 2015/2016 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania skierowana zostaje do:

  • uczniów klasy III szkoły podstawowej,
  • uczniów klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;
  • uczniów klasy IV technikum.

W lewym menu pod linkiem Wyprawka Szkolna 2015/16 umieszczona została:

– treść ogłoszenia (informacji) dla rodziców, dotycząca zasad udzielania pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego Programu „Wyprawka Szkolna 2015/2016” oraz
– druki wniosków i oświadczeń (zaświadczeń).

Tagi:

Dopalacze_naFB

WIĘCEJ INFORMACJI

http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/dopalacze-gdzie-szukac-pomocy-najwazniejsze-numery-telefonow.html#prettyPhoto

Tagi:


GG - Admin