Dzień Matki

28 maja bieżącego roku uczniowie klasy „0A” i „0B” brali udział w uroczystej akademii z okazji Dnia Matki. Przedstawiając bogaty repertuar z okazji tego święta wyrecytowali i zaśpiewali swoim ukochanym mamom najserdeczniejsze życzenia.

Justyna Slas 

Tagi:

podziękowanie

Tagi:

Dzień Dziecka

Dnia 01.06.2015 r. w Zespole Szkół w Bojanie odbędzie się Szkolny Dzień Dziecka połączony z Dniem Sportu.

Gry i zabawy odbywać się będą na hali sportowej.

Od 8.15 do 10.15 zapraszamy wszystkie dzieci z klas 0-3.

Od 10.55 do 12.55 odbędą się gry i zabawy do klas IV-VI oraz gimnazjum.

Pozostałe zajęcia odbywać się będą zgodnie z planem.

Wszystkie dzieci serdecznie zapraszamy na wspólną zabawę.

Dyrekcja, Nauczyciele, Rada Rodziców, GCKiS i Uczniowie 

Tagi:

Dym na korytarzach gimnazjum, dzwonek obwieszczający alarm. Tak rozpoczęły się 21 maja 2015 r. o godz. 10.10 ćwiczenia ewakuacyjne w naszej szkole. Uczniowie, nauczyciele i inne osoby przebywające w budynku, śpiesznie, zgodnie z zasadami ewakuacji obowiązującej w naszej szkole, opuścili budynek szkoły i zebrali się na miejscu zbiórki, czyli boisku szkolnym za halą sportową. Na miejsce przybyły trzy jednostki straży pożarnej z Rumi, Kielna i Bojana. Strażacy przeprowadzili akcję gaśniczo – ratowniczą, odebrali raporty od koordynatora, dyrektora i innych odpowiedzialnych osób za ewakuację szkoły. W sumie ewakuowano 293 uczniów. Strażacy nie mieli większych zastrzeżeń do przeprowadzonej ewakuacji.

Barbara Dziecielska 

Tagi:

OrtografiaDnia 20.05.2015r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Koleczkowie odbył się VIII Konkurs „Ortograficzne Łamigłówki. Pierwsze Kroki” dla klas II-III oraz VIII Konkurs „Ortograficzne Łamigłówki” dla klas IV-VI. Adresatami konkursu byli uczniowie uczestniczący w zajęciach terapii pedagogicznej.  Celem głównym tego konkursu było zapobieganie specyficznym trudnościom w czytaniu i pisaniu na późniejszych etapach edukacji.

Głównym organizatorem była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 w Gdańsku.

W konkursie uczestniczyli uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Koleczkowie oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bojanie.

Naszą szkołę reprezentowały następujące osoby:

  • Michelle Colasco kl. III
  • Liwia Ruth kl. VI
  • Zuzanna Wanke kl. VI

W/w osoby zajęły następujące miejsca:

kategoria klas II-III:

  • I miejsce – Michella Colasco

kategoria klas IV-VI:

  • I miejsce – Zuzanna Wanke
  • II miejsce – Liwia Ruth

B. Wiśniewska 

Tagi:

Jednym z oficjalnych symboli Unii Europejskiej jest dzień 9 maja, obchodzony jako Dzień Europy (Dzień Unii Europejskiej). Z tej okazji w poniedziałek, 11 maja, odbył się w naszej szkole apel dla uczniów gimnazjum, połączony z mini-konkursem wiedzy o Unii Europejskiej.

Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu Unii Europejskiej – „Ody do radości”  przez uczennice klas I: Adrianę Dettlaff i Esterę Rospondek. Następnie w krótkiej prezentacji przedstawione zostały najważniejsze informacje o Unii Europejskiej. Kolejnym punktem apelu było wystąpienie uczniów klas I i II, którzy w ciekawy sposób przypomnieli postać patrona gimnazjum – Roberta Schumana, francuskiego polityka, który uznawany jest za jednego z ojców Unii Europejskiej.

Na zakończenie uroczystości odbył się mini-konkurs wiedzy o krajach Unii Europejskiej. Wzięły w nim udział 3-osobowe zespoły, reprezentujące wszystkie klasy gimnazjum. Uczestnicy wykazali się dużą wiedzą na temat Unii Europejskiej oraz znajomością flag państw członkowskich. Po emocjonującym pojedynku ostatecznie zwycięzcami zostali ex aequo uczniowie kl. I B: Filip Formela, Sebastian Nowak i Mikołaj Zalewski oraz kl. III A: Cezary Bartosiak, Klaudia Bużan i Ewelina Dempc.

Martina Zienkiewicz 

Tagi:

W dniach 21-23 kwietnia 41 uczniów klas III Gimnazjum im. Roberta Schumana przystąpiło do egzaminu gimnazjalnego.

We wtorek uczniowie rozwiązywali arkusze egzaminacyjne w części humanistycznej. Pierwsza część egzaminu to sprawdzenie wiedzy z historii i wiedzy o społeczeństwie. Uczniowie musieli m.in. zaznaczyć na mapie Babilon, a na podstawie wykresu określić poziom poparcia Polaków dla wprowadzenia waluty EURO.

Po przerwie gimnazjaliści  rozwiązywali arkusz z języka polskiego. W tym roku w arkuszu trafili na drugą część „Dziadów” Adama Mickiewicza. Dłuższą wypowiedzią okazało się opowiadanie o kimś, kto stał się sławny dzięki podróżom. Krótsza forma pisemna dotyczyła… celebrytów i odpowiedzi na pytanie, czy celebryta musi być osobą sławną.

W dniu następnym, tj. 22 kwietnia odbył się egzamin w części matematyczno-przyrodniczej. Pierwsza część egzaminu obejmowała przedmioty przyrodnicze, czyli  biologię, geografię, fizykę i chemię.  Uczniowie musieli rozwiązać po sześć zadań na każdą dziedzinę. Na tegorocznym Egzaminie Gimnazjalnym uczniowie musieli m.in. odpowiedzieć na pytania dotyczące prądu, ciała człowieka i Alp a także odczytać średnie temperatury w Polsce. W części egzaminu z fizyki gimnazjaliści musieli obliczyć kąt padania światła.

Część druga egzaminu to zadania z matematyki. Obliczanie wagi kulki lodów bez wafelka, obliczanie czasu i drogi, funkcje, pierwiastki, obliczanie ceny zeszytów i obliczanie kątów – to wszystko pojawiło się w zadaniach z matematyki na teście gimnazjalnym 2015. Gimnazjaliści sądzą, że ta część egzaminu gimnazjalnego była wyjątkowo trudna.

W ostatnim dniu sesji egzaminacyjnej gimnazjaliści rozwiązywali zestawy zadań z języka angielskiego. Wszyscy rozwiązywali testy w wersji podstawowej a po przerwie w wersji rozszerzonej. Tegoroczni gimnazjaliści zmierzyli się z zadaniami w formie zamkniętej oraz otwartej. Zadania zamknięte stanowią całość egzaminu na poziomie podstawowym, natomiast poziom rozszerzony dodatkowo zawiera zadania otwarte. Wśród zadań otwartych uczniowie zobowiązani są do  udzielenia dłuższej wypowiedzi pisemnej w języku obcym.

Wyniki egzaminu poznamy 19 czerwca, czekamy na nie z niecierpliwością.

Tagi:


GG - Admin