DBI2014W lutym 2014r. w ramach DBI zrealizowaliśmy działania pod hasłem „Razem tworzymy lepszy Internet”. Polska po raz dziesiąty obchodzi Dzień Bezpiecznego Internetu. Nasza szkoła pierwsze zajęcia zrealizowała w 2008r.

Każdy internauta może przyczynić się do tego, że Internet będzie miejscem bezpiecznym i pozytywnym. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta. Dlatego w klasach odbyły się warsztaty na temat bezpieczeństwa w sieci.

Aby dotrzeć do każdego ucznia nauczyciele informatyki w lutym przeprowadzili lekcje według scenariuszy i materiałów edukacyjnych programu „Dziecko w Sieci”.

- W klasach I szkoły podstawowej przeprowadzone zostały lekcje na podstawie scenariusza „Przygody Plika i Foldera w Sieci”.

- W klasach I-III został zrealizowany temat na bazie scenariusza i kreskówek „Owce w sieci”.

- W klasach V i I-III  gimnazjum  sięgnęliśmy do scenariusza „Lekcja bezpieczeństwa” oraz filmów zawierających opowieści młodzieży o różnego typu problemach w sieci.

- W klasach IV i VI szkoły podstawowej zrealizowane zostały zagadnienia o bezpieczeństwie na podstawie scenariusza i filmów „Sieciaki”.

Na stronie internetowej naszej szkoły (http://www.zsbojano.pl/) ukazał się baner, który kieruje odwiedzjących na stronę  http://www.saferinternet.pl.

Dzieci klasy IIIa wykonały kolorowanki na temat netykiety.  Powstała także gazetka  na holu w szkole podstawowej  i gimnazjum. Nasza inicjatywa została zgłoszona do konkursu na stronie www.dbi.pl.

Gabriela Szczodrowska 

 

Tagi:

W listopadzie 2014r. uczniowie klas IV-VI wzięli udział w konkursie plastycznym Google Poland Sp. z o.o. „Mój pomysł na pomaganie innym”. Podjęte działania stały się  okazją do przekazania wiedzy na temat dobroczynności i jej kluczowego znaczenia w codziennym życiu.

Uczniowie poznali zasady tworzenia logo, eksperymentowali z różnymi środkami wyrazu oraz ukierunkowane zostały na myślenie symbolami. W litery „G”, „O”, „L”, „E” wrysowali wybrany przez siebie symbol dotyczący pomagania innym.

Dzieci z całej Polski po raz kolejny przemalowały logo Google. Spośród kilkunastu tysięcy zgłoszeń jury wyłoniło piętnastu autorów najlepszych prac, a internauci wybrali swojego ulubionego doodla. Zapraszamy do obejrzenia galerii na stronie http://www.google.pl/doodle4google.

 W konkursie szkolnym najlepsze prace wykonali:

  1. Liwia Padowska  Vb          I miejsce
  2. Joanna Wodniczak Va        II miejsce
  3. Michał Grabiński Va          III miejsce
  4. Aleksandra Daniłowska Va III miejsce

Nasze prace nie uzyskały wystarczającej liczby głosów. Może w przyszłości uda nam się zagłosować lepiej.

Gabriela Szczodrowska  

 

Tagi:

W styczniu 2014 r. nasza szkoła wzięła udział w programie edukacyjnym „Planeta Energii” skierowanym do nauczycieli i uczniów klas I-III przez Grupę Energa.

 Celem programu jest propagowanie wiedzy z zakresu bezpiecznego i racjonalnego użytkowania energii elektrycznej, w tym źródeł jej wytwarzania, roli w codziennym życiu, niebezpieczeństw, jakie niesie za sobą korzystanie z urządzeń elektrycznych oraz nierozważne zachowanie w pobliżu obiektów energetycznych. Z powyższej oferty skorzystały klasy III szkoły podstawowej.

 

W klasie IIIa zostały zrealizowane następujące tematy:

  1. Gdy zostaję sam w domu. (Zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z prądu i urządzeń elektrycznych codziennego użytku. Uświadamianie zagrożeń związanych z prądem elektrycznym. Wskazywanie sposobów postępowania w razie zagrożenia.
  2. Czy możliwe jest życie bez elektryczności?  (Wskazanie różnych sposobów wykorzystywania energii elektrycznej. Uświadomienie korzyści, jakie mamy z energii elektrycznej w życiu codziennym. Zachęcanie do oddawania elektrośmieci do odpowiednich punktów zbiórki.
  3. Bezpieczne wakacje (Zapoznawanie z zasadami bezpiecznego przebywania w pobliżu urządzeń energetycznych. Rozwijanie umiejętności zachowania się w czasie burzy. Kształtowanie umiejętności postępowania w przypadku porażenia prądem.)
  4. Nauka przez zabawę. Poznanie strony www.PlanetaEnergii.pl /zajęcia komputerowe.
  5. Plakat na temat bezpiecznego z energii elektrycznej / edukacja plastyczna.

Uczniowie przez zabawę poznali fascynujący świat energii elektrycznej oraz rozbudzili naukowe myślenie i nieznane dotąd pasje.

Program powyższy prowadzony jest w formie konkursu. Należy zrealizować trzy tematy według scenariusza oraz dodatkowy projekt własnego pomysłu i wysłać sprawozdanie. Dziesięciu zwycięzców otrzymało już nagrody w postaci dwudniowej wizyty mobilnego centrum naukowego. Mamy nadzieję, że uzyskamy certyfikat poświadczający nasze zaangażowanie.

W marcu 2014r. zostały ogłoszone wyniki IV edycji konkursu „Planeta Energii”. W tym roku o główną nagrodę rywalizowało prawie 500 nauczycieli i niemal 6 tys. uczniów klas I-III szkół podstawowych w całej Polsce, którzy odbyli prawie 1,5 tys. lekcji dotyczących prądu elektrycznego oraz zrealizowali wiele ciekawych działań dodatkowych. Odbyły się liczne eksperymenty i doświadczenia, zajęcia z pierwszej pomocy, układanie rymowanek na temat energii elektrycznej, wycieczki do elektrowni i centrum nauki.

 Jury „Planety Energii” serdecznie podziękowało za zaangażowanie, twórczą pracę i mnóstwo nietuzinkowych pomysłów! Nie udało nam się tym razem, ale może mobilne centrum naukowe „Planeta Energii” odwiedzi nas za rok.

Wierzymy, że odbyte lekcje były dla Was niezapomnianą przygodą, którą warto kontynuować.

Gabriela Szczodrowska – Wychowawca IIIa 

/p

Tagi:

28 marca 2014 r. w ramach Dnia Otwartego gościliśmy w naszym gimnazjum uczniów klas szóstych ze szkół podstawowych: w Koleczkowie i w Bojanie. Spotkanie przybrało formę mini – pikniku naukowego.

Tradycyjnie spotkanie rozpoczęła pani dyrektor Danuta Hefta, która serdecznie powitała gości, następnie uczniowie gimnazjum zaprezentowali w formie skeczu i prezentacji multimedialnej ofertę szkoły. Uwieńczeniem części oficjalnej Dnia Otwartego była projekcja filmu przygotowanego przez Samorząd Uczniowski, w którym udział wzięli sami uczniowie naszego gimnazjum. Integralnym punktem programu było zwiedzanie nowoczesnego obiektu szkolnego.

Przyszli pierwszoklasiści mieli okazję uczestniczyć w różnorodnych zajęciach przygotowanych przez gimnazjalistów pod opieką nauczycieli. Uczniowie zobaczyli ciekawe doświadczenia chemiczne i fizyczne, wzięli udział w lekcjach pokazowych języka niemieckiego i historii oraz świetnie się bawili na warsztatach psychologicznych. Spotkanie zakończyło się występem szkolnego koła teatralnego.

Na twarzach naszych Gości zaobserwowaliśmy zainteresowanie, ciekawość, zadowolenie, a co najważniejsze – uśmiech! Liczymy na ponowne spotkanie ze wszystkimi we wrześniu i już dziś mówimy: DO ZOBACZENIA!

Katarzyna Kolka 

Tagi:

Dnia 20 marca 2014 r. odbył się kolejny już Dzień Otwarty Gimnazjum, na który zostali zaproszeni  rodzice szóstoklasistów  ze szkół podstawowych naszego obwodu. Wszyscy zostali serdecznie powitani przez panią dyrektor Danutę Hefta. Na tę okazję gimnazjaliści pod czujną opieką pani Aleksandry Perz przygotowali przedstawienie pt.: „Powstanie Kaszub”, w którym zaprezentowali swoje umiejętności. Jedną z ról  aktorskich zagrał nasz radny pan Jacek Nawrocki. Następnie podczas Dnia Otwartego rolę gospodarza szkoły przejął Samorząd Uczniowski, który oprowadzał przybyłych gości po obiekcie szkolnym.  Uczniowie przedstawili zebranym prezentację  dotyczącą naszego gimnazjum, w której zawarli szczegóły dotyczące funkcjonowania szkoły. Przygotowana przez szkołę oferta zainteresowała rodziców i pobudziła do dyskusji. Pani dyrektor omówiła plany związane z organizacją nowego roku szkolnego oraz odpowiadała na pytania rodziców.  

Promocja naszego gimnazjum przebiegła w miłej i sympatycznej  atmosferze. Zaproszeni goście podziwiali nowy obiekt szkolny, odpowiednio wyposażone sale lekcyjne oraz powstającą halę sportową.

Barbara Hulbój 

 

Tagi:

17 marca po raz pierwszy obchodziliśmy w naszej szkole
Dzień Świętego Patryka, patrona Irlandii.

Św.PatrykNa korytarzach w tym dniu królował kolor zielony nawiązujący do trawiastego krajobrazu wyspy. Konkurs na „najbardziej zieloną klasę” –The greenest class in our school” – w szkole podstawowej wygrała klasa VIa , zaś w gimnazjum klasa Ia.

 

Gazetki i korytarze szkolne zdobiły przepiękne plakaty konkursowe, związane z Dniem Św. Patryka. Zwycięzcami w tym konkursie zostały: Karolina Kapiszka z kl. VI a oraz Klaudia Bałwas i Małgorzata Gasiewicz z kl. I a gimnazjum. Jury nie miało łatwego zadania, gdyż wszystkie prace konkursowe były bardzo ciekawe. Uczniowie podczas przerw z zainteresowaniem czytali informacje, przygotowane przez kolegów.

Ponadto na lekcjach języka angielskiego rozwiązywano quizy tematycznie związane z postacią św. Patryka oraz kulturą i historią Irlandii.

Mamy nadzieję, że obchody Dnia Świętego Patryka na stałe zagoszczą w szkolnym kalendarzu imprez.

Agnieszka Myszk 

 

Tagi:

Nie to, co już wiemy, lecz to,
co chcemy wiedzieć,  świadczy o naszej mądrości

Całe życie uczymy się, zdobywając wiedzę. Bez niej nie bylibyśmy w stanie wykonać wielu, nawet najprostszych czynności. Szkoła uczy zdobywać to co ważne, ale też kształtuje postawę zdrowej rywalizacji. Z myślą o tym w naszym Zespole Szkół zorganizowano Gminny Turniej Wiedzy Ogólnej, który odbył się 13 marca 2014 r. Miał on charakter integracyjny i sprzyjał nawiązaniu kontaktów oraz utrzymaniu pozytywnych relacji środowisk szkolnych z  gminy Szemud. Do rywalizacji przystąpiły drużyny składające się z trzech osób z następujących szkół: Szkoły Podstawowej w Szemudzie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Koleczkowie, Szkoły Podstawowej w Jeleńskiej Hucie, Szkoły Podstawowej z Zespołu Szkół w Bojanie, Gimnazjum w Szemudzie, Gimnazjum w Bojanie.


Kontynuuj czytanie Turniej Wiedzy Ogólnej

Tagi:


GG - Admin