Dnia 21 marca bieżącego roku uczniowie oddziału przedszkolnego Zespołu Szkół w Bojanie w obecności swoich starszych kolegów i koleżanek powitali wiosnę inscenizacją pt.: „Witaj wiosno”.

Występując na szkolnej scenie w przepięknie przygotowanych strojach zaprezentowali wiersze i piosenki o tematyce wiosennej

Justyna Slas 

Tagi:

Podziękowania

 

Tagi:

Przez pierwsze dni marca w Zespole Szkół w Bojanie trwała zbiórka żywności dla jadłodajni sopockiej wydającej posiłki bezdomnym. Produkty dostarczali mieszkańcy Bojana. Byli to głównie sympatycy Szkolnego Koła Caritas. Członkowie SKC zachęcali swoich kolegów i koleżanki oraz nauczycieli do tego, aby przynosili żywność. Do akcji włączyli się też rodzice oraz pracownicy administracji. Pani dyrektor wskazała specjalne pomieszczenie na terenie szkoły, gdzie przechowywano produkty. Przedsięwzięcie udało się. Zebraliśmy sporo żywności, a stało się tak dzięki ogromnej wrażliwości tych, którzy odpowiedzieli na apel Szkolnego Koła Caritas.

Franciszka Korbolewska 

Tagi:

Najlepsi recytatorzy ze Szkół  Podstawowych i Gimnazjów zjechali się dnia 8 marca 2013 r. do Szemudu na kolejny,  Gminny Konkurs Recytatorski Prozy i Poezji Polskiej. Naszą szkołę w trzech kategoriach wiekowych reprezentowali  następujący uczniowie:

  • klasy I-III SP

Tomasz Wiśniewski
Wiktoria Kotłowska

  • klasy IV-VI SP

Tymon Kajetanowicz
Liwia Padowska

  • klasy I-III Gimnazjum

Kamil Dąbrowski
Dominika Grablowska
Weronika Chmura

 

Niewątpliwie odbyła się tutaj lekcja wrażliwości i piękna. Wysoko oceniano dbałość o piękno polskiej mowy, odwagę w interpretacji i dobór tekstów. Recytatorzy sięgnęli do utworów  wielu znanych i cenionych autorów. Każdy uczestnik konkursu przygotował dwa teksty. Przez kilka godzin komisja konkursowa przysłuchiwała się recytacjom, oceniając je pod względem doboru tekstów, interpretacji, dykcji i sposoby prezentacji.
Wśród najmłodszych uczestników na wyróżnienie zasłużył Tomasz Wiśniewski, który wyrecytował wiersz J. Tuwima „Słoń Trąbalski” i J. Brzechwy „Na straganie”. W kategorii klas IV – VI Tymon Kajetanowicz wyrecytował I miejsce z wierszem L.J. Kerna „O rodzicach” oraz D. Wawiłow „Wędrówka”.  Wśród gimnazjalistów, uczennica naszej szkoły Weronika Chmura otrzymała z rąk Kierownika Referatu Oświaty Kultury i Zdrowia, Pani Alicji Szarafin – Grządkowskiej nagrodę specjalną za ogólną prezentację.
Występy uczestników wzbudziły niemałe emocje: od rozbawienia i zaciekawienia do wzruszenia lub chwili refleksji. I oczywiście chyba wszystkim towarzyszyła myśl radości, iż dzieci i młodzież wykazują zainteresowanie polską literaturą.

Gratulujemy naszym zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.

B. Wiśniewska 

Tagi:

Profilaktyka Grypy

Kliknij na obraz aby powiększyć

Tagi:

W dniu 06. 02. 2013 r. w Zespole Szkół w Bojanie odbył się Gminny Turniej Wiedzy Matematyczno-Przyrodniczej. Turniej odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych: kategoria  I – klasy IV – VI szkoły podstawowej, kategoria II – klasy I – III gimnazjum.

Celem turnieju było zachęcanie uczniów do zdobywania i pogłębiania wiedzy z zakresu przedmiotów ścisłych, rozwijanie logicznego myślenia oraz nawiązywanie  kontaktów między szkołami. Szkoły, które zgłosiły chęć udziału w turnieju reprezentowane były przez trzyosobowe zespoły uczniów. Zadania konkursowe przygotowane były przez nauczycieli przyrody, biologii, fizyki, chemii i matematyki ZS w Bojanie; składały się z testu i zadań otwartych. Na ich rozwiązanie uczniowie mieli 60 minut.

 

W turnieju uczestniczyły trzy szkoły podstawowe z: Częstkowa, Szemudu i Bojana oraz jedno gimnazjum z Bojana – w sumie 12 uczniów.

Wynik turnieju został ogłoszony bezpośrednio po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań i podliczeniu punktów zdobytych indywidualnie i zespołowo przez szkoły. Każdy uczeń mógł otrzymać maksymalnie 26 punktów.

Największą ilość punktów w kategorii szkół podstawowych otrzymali uczniowie:

  1. Dorota Chańko sp. Szemud – 24 punkty: I miejsce,
  2. Magdalena Wodniczak sp. Bojano – 24 punkty: I miejsce,
  3. Maria Kukułowicz sp. Szemud – 22 punkty: II miejsce.

Największą ilość punktów w kategorii gimnazjów otrzymali uczniowie:

  1. Bartosz Śledź – 20 punktów: I miejsce,
  2. Krystian Kąkol – 16 punktów: II  miejsce,
  3. Natalia Damaszke – 13 punktów: III miejsce.

Nagrodami za pierwsze, drugie i trzecie miejsca były mapy Europy i Świata oraz układy okresowe pierwiastków. Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy za miejsce lub za udział w turnieju. Uczniowie i nauczyciele zostali poczęstowani ciastkami i napojami i pełni wrażeń, w dobrych nastrojach udali się w drogę powrotną lub na dalsze lekcje.

Tagi:

Dziecko w SieciZespół Szkół w Bojanie z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu (05 luty 2013 r.) realizuje zajęcia z zakresu profilaktyki przemocy w Internecie. Nasza inicjatywa została zgłoszona na stronie http://dbi.saferinternet.pl.

Szczególnie polecamy rodzicom materiały  edukacyjne ze strony internetowej http:// dzieckowsieci.fdn.pl oraz platformę e-learning kampanii "Dziecko w Sieci", która oferuje bezpłatne kursy z zakresu bezpieczeństwa dzieci online.  W zakładce rodzice/opiekunowie na  stronie  można odszukać filmy charakteryzujące zjawisko zagrożeń dzieci w Internecie. Polecamy filmy: ”Cyberprzestępstwa”,  „Uzależnienie”,  „Niebezpieczne treści”,  "Cyberprzemoc”.

G. Szczodrowska 

Tagi:


GG - Admin