Program wychowawczy w ZS w Bojanie

Opracowany na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009r. poz. 17 ).

1. Program wychowawczy szkoły został przedstawiony społeczności szkolnej przez wychowawców poszczególnych klas we wrześniu.
2. Program wychowawczy został pozytywnie zaopiniowany przez Samorząd Uczniowski w dniu 07.09.2016 r.
3. Program wychowawczy został zatwierdzony uchwałą Rady Rodziców w dniu 08.09.2016 r.
4. Program wychowawczy został zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 29.08.2016 r.

Tekst jednolity do pobrania:

Program Wychowawczy 2016-17.pdf (173 pobrania)  ikona_pdf