Szklanka MlekaProgram "Mleko z klasą" obejmuje całą akcję wydawania mleka dzieciom w szkole (zarówno płatnego, jak i bezpłatnego, białego i smakowego).

Nasza Szkoła przystąpiła do programu "Szklanka mleka", który do końca listopada 2009 r. polegał na codziennym wydawaniu bezpłatnego białego mleka dzieciom, natomiast od grudnia 2009 r. obejmuje wydawanie tego mleka 3 razy w tygodniu.

"Szklanka Mleka" program prowadzony przez Agencję Rynku Rolnego (ARR).
Unia Europejska dofinansowuje spożycie mleka w placówkach oświatowych za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego.
 
Mechanizm "Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych" realizowany jest przez Agencję Rynku Rolnego zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r.
w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz zgodnie
z Ustawą z dnia 24 czerwca 2010 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Szczegóły tego mechanizmu bardzo obszernie opisane są na stronie internetowej ARR.
 
Przedmiotem dopłat jest mleko i przetwory mleczne o zawartości tłuszczu
min. 1%, dostarczane w opakowaniach jednostkowych oraz wyprodukowane
w zakładach spełniających wymagania sanitarno – weterynaryjne UE.

 

Ciekawe linki do stron związanych z projektem:
  • Mleko z klasą – program szkolny mający na celu stworzenie zdrowego zwyczaju codziennego spożywania mleka przez dzieci w Polsce.
  • "Smakuj, pij i ruszaj się" Smakoszki – kampania UE na rzecz zdrowego odżywiania się.
  • Agencja Rynku Rolnego – strona dla wnioskodawców, którzy chcieliby uczestniczyć w programie "Szklanka Mleka".
  • Wszystko o mleku – strona Rady Promocji Zdrowego Żywienia Człowieka zawierająca obszerne informacje o mleku.

Wiesława Kruża